به صفحه دانلود خوش آمدید

به زودی قابلیت دانلود مستقیم آخرین ورژن برنامه های اندروید از گوگل پلی به این صفحه اضافه خواهد شد

بستن این پنجره

دانلود

ورژن : 24.0.0.12.201 (81140473)

مخصوص اندروید :Android 4.1,4.1.1 و بالاتر

مجوز ها :

Allows applications to open network sockets.

Allows applications to access information about networks

Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming

Allows access to the list of accounts in the Accounts Service

Allows an application to request authtokens from the AccountManager

Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.

Allows access to the vibrator

Required to be able to access the camera device.

Allows an application to read the user's contacts data.

Allows an application to read the user's personal profile data.

Allows an app to access precise location from location sources such as GPS, cell towers, and Wi-Fi.

Allows an application to record audio

Allows an application to modify global audio settings

Allows an application to write to external storage.

Allows read only access to phone state.

Allows an application to monitor incoming SMS messages, to record or perform processing on them.

Allows an application to install a shortcut in Launcher

Allows an application to uninstall a shortcut in Launcher